top of page

DOETINCHEM - 2020

GRAAFSCHAP
COLLEGE

Het Graafschap College werkt aan de toekomst. Aan de J.F. Kennedylaan in Doetinchem wordt in 7 fases gewerkt aan een duurzaam schoolgebouw dat klaar is voor de komende decennia. Niet alleen om aan de klimaatdoelstelling te kunnen voldoen, maar ook om Hybride, Innovatief en gePersonaliseerd (HIP) onderwijs mogelijk te maken. HIP onderwijs vraagt om andere faciliteiten.

Aan de basis van de verbouwingsactiviteiten ligt het 'Masterplan duurzaam en toekomstgericht onderwijs'. Het Graafschap College heeft zich geconformeerd aan de mbo-routekaart en zich tot doel gesteld om de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent te verminderen. Een duurzame en toekomstbestendige energiehuishouding is niet de enige ambitie in het masterplan. Ook onderwijsinhoudelijk wil het Graafschap College het gebouw in lijn brengen met de ambities. Om hybride, innovatief en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken is een andere omgeving nodig dan alleen de traditionele lokalen. Om aan die fysieke kant van de inrichting van HIP onderwijs invulling te geven is FMXXL i.s.m. Wierda Design aangetrokken. 

FMXXL is specialist in het oplossen van facilitaire vraagstukken. Per fase gaat FMXXL i.s.m. Wierda Design uitvoerig met de gebruiker om tafel om de functionele wensen en eisen rondom onderwijs en huisvesting in beeld te krijgen en te verwerken tot een programma van eisen. Aan de hand van dit programma van eisen worden concrete huisvestingsbehoeftes vastgesteld en door Wierda Design vertaald naar een (interieur)ontwerp. Dit ontwerp is passend bij het onderwijs dat de sector geeft of in de toekomst wil geven. Op deze manier dragen FMXXL en Wierda Design bij aan de ontwikkeling van het onderwijs en de huisvesting.

Samenwerkingpartners

In opdracht van: FMXXL

Meubilair: Eromes Marko

Beplanting: Ten Brinke Interieurbeplanting

bottom of page